2016-06-06

PKO BP SA

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi PKO Bank Polski S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu banku PKO BP S.A. »