2016-06-13

Bank Millennium SA

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Millennium S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu Banku Millennium S.A. »