2016-04-14

KSFP - konferencja

Prezes agencji ratingowej EuroRating – pan Mirosław Bajda wziął udział w Konferencji Funduszy Poręczeniowych w Sandomierzu, zorganizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, na której przedstawił prelekcję pt. „Rating kredytowy katalizatorem współpracy funduszy poręczeniowych z bankami”.