2016-03-24

PKO BP SA

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi PKO BP S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu banku PKO BP S.A. »