2016-02-11

Lubuski FPK (Zielona Góra)

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz pełny raport ratingowy oraz historię ratingu LFPK Sp. z o.o. »