2016-02-23

FRiPWW S.A. (Poznań)

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A, perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Zobacz pełny raport ratingowy oraz historię ratingu FRiPWW S.A. »