2016-01-05

Zachodniopomorski RFPK Sp. z o.o. (Szczecin)

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu ZRFPK Sp. z o.o. »