2016-01-05

Deutsche Bank Polska SA

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Deutsche Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu Deutsche Bank Polska S.A. »