2015-12-18

Lubelski Węgiel Bogdanka SA - wycofanie ratingu

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła z dniem 18.12.2015 r. prowadzenie oceny ratingowej spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. i wycofała nadany spółce niezamówiony rating kredytowy (dotychczas na poziomie BBB- z perspektywą stabilną).

Zaprzestanie nadawania ratingu kredytowego spółce LW Bogdanka S.A. związane jest z wyłączeniem spółki po sesji z dnia 18.12.2015 r. przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych z listy spółek wchodzących w skład indeksu giełdowego WIG20.