2015-11-24

Bank BPH SA

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi BPH S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu Banku BPH S.A. »