2015-10-09

Warmińsko-Mazurski FPK (Działdowo)

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu WMFPK Sp. z o.o. »