2015-10-05

Synthos SA

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Synthos S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Synthos S.A. »