2015-10-30

FRiPWW SA (Poznań)

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu FRiPWW S.A. »