2015-09-01

MFPK Warszawa - zmiana perspektywy ratingu

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Rating funduszu został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem podjętego działania ratingowego »