2015-09-28

KGHM Polska Miedź SA

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce KGHM Polska Miedź S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki KGHM Polska Miedź S.A. »