2015-08-26

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy (Katowice) - nadanie ratingu

Agencja ratingowa EuroRating nadała funduszowi poręczeniowemu Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach rating kredytowy na poziomie BBB+. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Zobacz raport ratingowy ŚRFP Sp. z o.o. »