2015-07-07

Tauron Polska Energia SA

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Tauron Polska Energia S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu spółki Tauron Polska Energia S.A. »