2015-07-09

Mazowiecki FPK Sp. z o.o. (nadanie ratingu)

Agencja ratingowa EuroRating nadała funduszowi poręczeniowemu Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rating kredytowy na poziomie BBB. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Zobacz raport ratingowy MFPK Sp. z o.o. »