2015-07-28

Małopolski RFP Kraków (nadanie ratingu)

Agencja ratingowa EuroRating nadała funduszowi poręczeniowemu Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie rating kredytowy na poziomie BBB. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Zobacz raport ratingowy MRFP Sp. z o.o. »