2015-07-31

FM Bank PBP SA

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi FM Bank PBP S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku FM Bank PBP S.A. »