2015-07-30

Deutsche Bank Polska SA

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Deutsche Bank Polska S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu Deutsche Bank Polska S.A. »