2015-07-20

Bank Pocztowy SA - komunikat

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pocztowemu S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem podjętego działania ratingowego »