2015-06-09

ING Bank Śląski SA

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi ING Bank Śląski S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu ING Banku Śląskiego S.A. »