2015-06-11

Bank BPH SA

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi BPH S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu Banku BPH S.A. »