2015-05-06

BNP Paribas PL + BGŻ

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła z dniem 06.05.2015 r. prowadzenie oceny ratingowej banku BNP Paribas Bank Polska S.A. i wycofała nadany temu bankowi rating kredytowy.

Wycofanie ratingu nadanego bankowi BNP Paribas Bank Polska S.A. (dotychczas na poziomie ”BBB” z perspektywą negatywną) związane jest z finalizacją fuzji prawnej banku BNP Paribas Bank Polska S.A. (bank przejmowany) z Bankiem BGŻ S.A. (bank przejmujący). W związku z powyższym bank przejmowany przestał formalnie istnieć.

Jednocześnie, ponieważ bank przejmujący (Bank BGŻ S.A.) po połączeniu zmienił nazwę rejestrową na Bank BGŻ BNP Paribas S.A., nadany dotychczas rating niezamówiony dla Banku BGŻ S.A. (obecnie na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną) jest kontynuowany i staje się tym samym ratingiem dla tego banku pod nazwą Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ocenę obu banków na zasadzie ratingu niezamówionego, opartego na informacjach publicznie dostępnych, w ramach prowadzonej od 2010 roku oceny ratingowej grupy największych polskich banków.