2015-04-03

TFPK Toruń

Agencja ratingowa EuroRating nadała funduszowi poręczeniowemu Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu rating kredytowy na poziomie BBB. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Zobacz raport ratingowy Toruńskiego FPK »