2015-04-10

Orange Polska

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Orange Polska S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu spółki Orange Polska S.A. »