2015-03-31

LW Bogdanka

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu LW Bogdanka S.A. »