2015-03-20

Grupa Lotos + JSW

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła z dniem 20.03.2015 r. prowadzenie oceny ratingowej spółek Grupa Lotos S.A. oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. i wycofała nadane tym spółkom ratingi kredytowe na poziomach odpowiednio: BBB z perspektywą stabilną oraz B- z perspektywą negatywną.

Zakończenie przyznawania przez EuroRating ratingu kredytowego Grupie Lotos i Jastrzębskiej Spółce Węglowej związane jest z wyłączeniem tych spółek po sesji z dnia 20 marca 2015 r. przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych z listy spółek wchodzących w skład indeksu WIG20.

Agencja ratingowa EuroRating prowadziła ocenę ratingową Grupy Lotos oraz JSW na zasadzie ratingu niezamówionego, opartego na informacjach publicznie dostępnych. Grupa Lotos oceniana była przez EuroRating od listopada 2007 roku, a Jastrzębska Spółka Węglowa od września 2011 roku.