2015-03-23

Enea (komunikat)

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Enea S.A. rating kredytowy na poziomie BBB. Perspektywa ratingu jest stabilna.

EuroRating nadał rating kredytowy spółce Enea S.A. w związku z włączeniem jej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie po sesji z dnia 20.03.2015 r. w skład indeksu giełdowego WIG20. Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego polski spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 od 2007 roku. Ratingi te są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem dla nadanego ratingu »