Marzec 2015

2015-03-31

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu LW Bogdanka S.A. »

2015-03-30

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu Kujawsko-Pomorskiego FPK »

2015-03-30

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu Lubuskiego FPK »

2015-03-27

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Alior Bank S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu banku Alior Bank S.A. »

2015-03-25

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu Samorządowego FPK »

2015-03-25

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PGNiG S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu PGNiG S.A. »

2015-03-23

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Cyfrowy Polsat S.A. rating kredytowy na poziomie BB-. Perspektywa ratingu jest stabilna.

EuroRating nadał rating kredytowy spółce Cyfrowy Polsat S.A. w związku z włączeniem jej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie po sesji z dnia 20.03.2015 r. w skład indeksu giełdowego WIG20. Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego polski spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 od 2007 roku. Ratingi te są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem dla nadanego ratingu »

2015-03-23

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Enea S.A. rating kredytowy na poziomie BBB. Perspektywa ratingu jest stabilna.

EuroRating nadał rating kredytowy spółce Enea S.A. w związku z włączeniem jej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie po sesji z dnia 20.03.2015 r. w skład indeksu giełdowego WIG20. Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego polski spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 od 2007 roku. Ratingi te są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem dla nadanego ratingu »

2015-03-23

Agencja ratingowa EuroRating nadała spółce Energa S.A. rating kredytowy na poziomie BBB. Perspektywa ratingu jest stabilna.

EuroRating nadał rating kredytowy spółce Energa S.A. w związku z włączeniem jej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie po sesji z dnia 20.03.2015 r. w skład indeksu giełdowego WIG20. Agencja ratingowa EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego polski spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 od 2007 roku. Ratingi te są ratingami niezamówionymi, nadawanymi z własnej inicjatywy agencji, a proces analityczny oparty jest na informacjach publicznie dostępnych.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem dla nadanego ratingu »

2015-03-20

Agencja ratingowa EuroRating zakończyła z dniem 20.03.2015 r. prowadzenie oceny ratingowej spółek Grupa Lotos S.A. oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. i wycofała nadane tym spółkom ratingi kredytowe na poziomach odpowiednio: BBB z perspektywą stabilną oraz B- z perspektywą negatywną.

Zakończenie przyznawania przez EuroRating ratingu kredytowego Grupie Lotos i Jastrzębskiej Spółce Węglowej związane jest z wyłączeniem tych spółek po sesji z dnia 20 marca 2015 r. przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych z listy spółek wchodzących w skład indeksu WIG20.

Agencja ratingowa EuroRating prowadziła ocenę ratingową Grupy Lotos oraz JSW na zasadzie ratingu niezamówionego, opartego na informacjach publicznie dostępnych. Grupa Lotos oceniana była przez EuroRating od listopada 2007 roku, a Jastrzębska Spółka Węglowa od września 2011 roku.

2015-03-17

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce LPP S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu LPP S.A. »

2015-03-11

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi ING Bank Śląski S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu ING Banku Śląskiego S.A. »

2015-03-10

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Millennium S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu Banku Millenium S.A. »

2015-03-10

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Handlowemu S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu Banku Handlowego S.A. »

2015-03-02

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Polska Grupa Energetyczna (PGE) S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A- z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu PGE S.A. »