2015-02-13

PKN Orlen

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce PKN Orlen S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu PKN Orlen S.A. »