2015-02-13

DFG Wrocław

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie z perspektywą stabilną.

Zobacz historię ratingu DFG Sp. z o.o. we Wrocławiu »