2015-01-16

Bank Pocztowy

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Pocztowemu S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB+ z perspektywą negatywną.

Zobacz historię ratingu Banku Pocztowego S.A. »