2014-12-23

PFPK Poznań (pełny raport)

Agencja ratingowa EuroRating nadała funduszowi poręczeniowemu Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  rating kredytowy na poziomie BBB+. Perspektywa ratingu jest stabilna.

Zobacz raport ratingowy PFPK Sp. z o.o. »