2014-12-23

Getin Noble Bank

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Getin Noble Bank S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BB z perspektywą stabilną.