2014-12-16

BOŚ

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi BOŚ S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.