2014-12-19

Bank BPH

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi BPH S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB z perspektywą stabilną.