2014-11-14

BZ WBK

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego bankowi Bank Zachodni WBK S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.