2014-10-22

WMFPK Działdowo (komunikat)

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego funduszowi poręczeniowemu Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Działdowie. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie A+. Perspektywa ratingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną.

Zobacz komunikat z uzasadnieniem podjętego działania ratingowego »