2014-10-16

Cbonds Poland & CEE Bond Conference (PDF i link do strony Cbonds z agendą)

Agencja ratingowa EuroRating wzięła udział w dorocznej konferencji poświęconej rynkowi obligacji w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, pt. „Cbonds Poland & CEE Bond Сonference”, zorganizowanej przez agencję informacyjną Cbonds. EuroRating był jednym ze sponsorów konferencji.

Prezes zarządu agencji ratingowej EuroRating – dr Mirosław Bajda wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Institutional investors in Polish bonds”, w trakcie którego przedstawił prezentację poświęconą kwestiom oceny ryzyka kredytowego polskich emitentów obligacji korporacyjnych.

Zobacz agendę konferencji  »