2014-08-08

Orange Polska

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego spółce Orange Polska S.A.Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB- z perspektywą stabilną.