2014-08-12

BZ WBK

Agencja ratingowa EuroRating przeprowadziła weryfikację ratingu kredytowego nadanego Bankowi Zachodniemu WBK S.A. Rating został utrzymany na niezmienionym poziomie BBB+ z perspektywą stabilną.