2014-05-14

opublikowanie ratingów funduszy poręczeniowych

Agencja ratingowa EuroRating opublikowała ratingi kredytowe nadawane funduszom poręczeń kredytowych.

Po uzyskaniu przez EuroRating rejestracji w Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) agencja ratingowa EuroRating zmienia status ratingów nadawanych funduszom poręczeń kredytowych z niepublicznego na publiczny. Ratingi te będą odtąd publikowane w sposób ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych osób.

EuroRating prowadzi ratingową ocenę ryzyka kredytowego grupy lokalnych i regionalnych funduszy poręczeń kredytowych od 2010 roku. Ratingi te udostępniane były dotychczas ograniczonej liczbie odbiorców – głównie bankom współpracującym z funduszami.

Ratingi nadawane funduszom poręczeń kredytowych są ratingami zamówionymi – wystawianymi na zlecenie ocenianych podmiotów.