2014-03-03

Pomorski RFPK Gdańsk

W związku z wygaśnięciem umowy o świadczenie usługi ratingowej oceny ryzyka kredytowego agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i wycofała rating kredytowy nadany Funduszowi.