2014-03-24

GTC

W związku z wycofaniem spółki Globe Trade Centre S.A. po sesji z dnia 21.03.2014 przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych ze składu indeksu giełdowego WIG20, agencja ratingowa EuroRating kończy prowadzenie oceny ratingowej spółki GTC S.A. oraz wycofuje nadany jej rating kredytowy.