2014-03-24

Bank Handlowy

W związku z wycofaniem Banku Handlowego S.A. przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych po sesji z dnia 21.03.2014 ze składu indeksu giełdowego WIG20, agencja ratingowa EuroRating zmienia status ratingu Banku Handlowego S.A. z publicznego na niepubliczny (ratingi niepubliczne nadawane bankom przez EuroRating udostępniane są w formie płatnej subskrypcji).