2014-01-17

Lubuski FPK Zielona Góra

W związku z wygaśnięciem umowy o świadczenie usługi ratingowej oceny ryzyka kredytowego agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze i wycofała rating kredytowy nadany Funduszowi.