2013-10-03

BFPK Bydgoszcz - wycofanie ratingu

W związku z wygaśnięciem umowy o świadczenie usługi ratingowej oceny ryzyka kredytowego agencja ratingowa EuroRating zakończyła prowadzenie oceny ratingowej Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i wycofała rating kredytowy nadany Funduszowi.