2013-07-23

zawieszenie publikacji

W związku z faktem, iż agencja ratingowa EuroRating zamierza uzyskać formalną rejestrację w Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1060/2009) zatwierdzaną przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), a także z uwagi na związane z tym przepisy unijne, do momentu uzyskania w/w rejestracji EuroRating zawiesza czasowo publikację ratingów kredytowych wystawianych dotychczas spółkom wchodzącym w skład indeksu giełdowego WIG20.